Valvesüsteemid

                                                                                                                                                    
Terve inimkonna ajaloo vältel eksisteerivad sellega lahutamatult koos ka vargused. Erinevatel ajajärkudel on sellega võideldud erinevalt – valvurite, koerte, lukkude või lõksudega. Mida kõike küll oma vara kaitsmiseks ei kasutatud. Kuid koos tormilise tehnilise progressiga on ka vara kaitse valdkonnas toimunud suured muutused. Vara kaitse eesmärgil hakati kasutama valvesignalisatsioone.

Valvesignalisatsiooni all mõeldakse elektroonilist süsteemi, mis kindlustab teie omandi (kontori, poe, lao, korteri, maja, suvila jne) julgeoleku. Valvesignalisatsioon teatab sanktsioneerimata sissetungist valvatavale objektile. 

Valvesignalisatsioon koosneb keskmoodulist, mis võtab vastu ja analüüsib valveanduritelt saadud informatsiooni. Pärast seda täidab see moodul valveandurite käivitumisel temasse programmeeritud funktsioone. Valve alla panek ja valve alt vabastamine toimub juhtimispuldist. Valvesüsteemi tööks on vajalik veel katkematu toite allikas. Ja muidugi tuleb süsteem varustada valveanduritega.

Andureid on erinevaid. Kõige levinumad on liikumisandurid (infrapunaandurid), avamisandurid (magnetkontaktid) ja klaasipurustamisandurid (heliandurid).
Sageli täidab valvesignalisatsioon lisaks valvefunktsioonile ka mitmesuguseid tehnoloogilisi protsesse. Säärasel juhul varustatakse valvesignalisatsioon teenindusanduritega, mis võivad jälgida gaasi- ja veeleket, kontrollida ruumide temperatuuri, aga ka elektri olemasolu valvataval territooriumil. Eelnevalt seatud parameetrite häirumisel antakse häiresignaal.

Valvesignalisatsiooniga on võimalik ühendada tulekahjuandurid. Säärase süsteemi abil saab oma vara kaitsta ka põlengu eest.

Valvesignalisatsioonisüsteemid võib tinglikult jagada kahte tüüpi:

Esimene – autonoomne valvesignalisatsioonisüsteem. Säärane süsteem on varustatud võimsa sireeniga, mis käivitub tungimisel valvatavale objektile. Samal ajal ei edastata häiresignaali valvepostile ja omaniku ei teavitata sissetungist. Säärastel valvesüsteemidel on kurjategijale puhtalt psühholoogiline mõju. Enamasti on see rohkem kui piisav.
Teine – aktiivsed valvesüsteemid. Sääraste süsteemide puhul edastatakse objektile tungimisest teavitav signaal valvepostile. Häiresignaali saamisel on valvestruktuur kohustatud viivitamatult valvatavale objektile minema. Neid nimetatakse ka puldisüsteemiga valvesignalisatsiooniks. Sellel valvesignalisatsioonil on häirenupp, mille vajutamisel peab valvemeeskond samuti kohale saabuma.

Koos tehnika arenguga on ülalnimetatud süsteemidele tekkinud alternatiiv – juhtmevaba GSM-signalisatsioon. See ühendab endas standardsete valvesignalisatsioonide parimaid omadusi ja selle saab paigaldada iseseisvalt ja loetud minutitega. Juhtmevaba GSM-valvesignalisatsiooni turuletulekuga on vara valvamine muutunud kättesaadavamaks ja lihtsamini kasutatavamaks. Juhtmeta GSM-signalisatsiooni põhiline pluss:

- see töötab üle GSM-kanali (puudub vajadus statsionaarse telefoni järele), mis võimaldab kasutada GSM-signalisatsiooni suvilas, garaažis, kuuris jm.

Küsige pakkumist meie spetsialistidelt või konsulteerige!security imageKontaktisik: Sergei Vladimirov, teenuste toe konsultant, tel. +372 56 920 882, e-mail: mail@besel.ee


Facebook